Microsoft 365 Enterprise E5

Obejmuje wszystkie funkcje i produkty usługi E3 oraz najnowsze narzędzia zaawansowanej ochrony przed zagrożeniami, zabezpieczeń i współpracy

Word Excel PowerPoint Outlook OneNote Access (tylko PC) Publisher (tylko PC)

 

Dostępne usługi
Exchange OneDrive SharePoint Microsoft Teams Yammer Power BI Pro Stream
Opis produktu
Produkty z rodziny Microsoft 365 to kompleksowe, inteligentne rozwiązania łączące w sobie Office 365, system Windows 10 oraz usługę Enterprise Mobility + Security. Dzięki temu zapewniają narzędzia do efektywnej pracy, wspierają współpracę i komunikację w firmie oraz gwarantują bezpieczeństwo infrastruktury informatycznej organizacji.


Usługa Microsoft 365 Enterprise E5 jest wszechstronnym rozwiązaniem opracowanym z myślą o dużych przedsiębiorstwach. Jest obsługiwana przez usługę Office 365 i system Windows 10 Enterprise oraz usługę Enterprise Mobility + Security. Daje możliwość wykonywania połączeń telefonicznych przy pomocy aplikacji Skype dla Firm. To nowoczesne i bezpieczne środowisko pracy, wspierające pracę zespołową i współpracę zachowując najwyższe standardy bezpieczeństwa informacji.
Usługa jest dostępna w systemach Windows, iOS, Android, na komputerach Mac i za pośrednictwem dowolnej przeglądarki internetowej.

Usługi Online


Korzystaj z poczty e-mail klasy biznesowej w rozbudowanym i znajomym interfejsie programu Outlook, do którego możesz uzyskiwać dostęp z komputera lub w przeglądarce internetowej. Skrzynka pocztowa ma pojemność 50 GB na użytkownika i umożliwia wysyłanie załączników o rozmiarze do 150 MB. Dowiedz się więcej


Usługa OneDrive dla Firm zapewnia każdemu użytkownikowi osobisty magazyn w chmurze o pojemności 1 TB — dostępny z dowolnego miejsca. Łatwo udostępniaj dokumenty innym osobom w organizacji i spoza niej oraz określaj, kto może wyświetlać i edytować poszczególne pliki.  Dowiedz się więcej


Czas na pełną łączność w zespołach dzięki aplikacji Microsoft Teams w usłudze Office 365, gdzie w jednym miejscu dostępne są czat, zawartość, kontakty i narzędzia, więc zespoły mają w zasięgu ręki wszystko, co jest im potrzebne. Dowiedz się więcej
Zwiększ możliwości pracowników pierwszej linii (Firstline Workforce), udostępniając im usługę Microsoft Teams, która pozwala planować harmonogramy, przypisywać zadania oraz łączyć się z innymi związanymi z pracą aplikacjami i zasobami. Dowiedz się więcej


Oprogramowanie do współpracy i aplikacje biznesowe Yammer umożliwiają pracownikom nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi osobami, udostępnianie informacji w zespołach i organizowanie projektów tak, aby można je było szybciej realizować.  Dowiedz się więcej


Emituj spotkania w Internecie nawet dla 10 000 osób, które mogą uczestniczyć w nich za pomocą przeglądarki i niemal dowolnego urządzenia. Spotkania obejmują ankiety w czasie rzeczywistym i śledzenie upodobań oraz usługę Yammer umożliwiającą rozmowy w trakcie emisji. . Dowiedz się więcej


Komunikuj się za pomocą wiadomości, połączeń głosowych i wideo, a także informuj o swojej dostępności za pomocą statusu online. Dowiedz się więcej


Uczestnicy mogą dołączać do spotkań z dowolnego telefonu, wybierając lokalny numer dostępowy, oraz nawiązywać połączenia wychodzące ze spotkania, aby w razie potrzeby dodać inne osoby. Funkcja połączeń telefonicznych wraz z opcjami dołączania jednym naciśnięciem na komputerze, smartfonie i w przeglądarce pozwala użytkownikom dołączać do spotkania online nawet w miejscach bez dostępu do Internetu. Dostępne są stawki za korzystanie. Dowiedz się więcej


Analiza zagrożeń udostępnia szeroki wgląd w środowisko zagrożeń, ułatwiając wyciąganie praktycznych wniosków, a także zapewnia proaktywne cyberbezpieczeństwo, co wspomaga obniżanie kosztów.


 


Nawiązuj, odbieraj i przełączaj połączenia służbowe w biurze, w domu lub w podróży przy użyciu telefonu, komputera i urządzeń przenośnych, bez konieczności używania tradycyjnego systemu telefonicznego. Wybierz pakiet telefoniczny oferowany przez firmę Microsoft w określonych miejscach albo korzystaj z istniejących linii telefonicznych w swoich lokalizacjach. Dowiedz się więcej


Twórz i udostępniaj klipy wideo oraz zarządzaj nimi bezpiecznie w całej organizacji. Usługa Microsoft Stream ułatwia wszystkim współpracę opartą na klipach wideo, co pozwala pozostawać na bieżąco z najistotniejszą zawartością. Dowiedz się więcej


Za pomocą aplikacji Sway możesz łatwo tworzyć atrakcyjne, interakcyjne, internetowe raporty, prezentacje, biuletyny, materiały szkoleniowe i inne — bezpośrednio na telefonie, tablecie lub w przeglądarce. Swaye można łatwo udostępniać i wyglądają one wspaniale na dowolnym ekranie. Dowiedz się więcej


Twórz zautomatyzowane przepływy pracy między aplikacjami i usługami w celu uzyskiwania powiadomień, synchronizowania plików, zbierania danych i tak dalej za pomocą narzędzia Microsoft Flow — bez kodowania. Dowiedz się więcej


Szybko twórz i publikuj niestandardowe aplikacje biznesowe dla sieci Web i mobilne za pomocą usługi PowerApps. Wybieraj z szablonów lub zaczynaj od podstaw, aby rozszerzać dane biznesowe — bez kodowania. Dowiedz się więcej


Zarządzaj potrzebami w zakresie miejsca przechowywania danych na całym świecie i przeprowadź cyfrową transformację Twojej organizacji, korzystając z kontrolek lokalizacji danych poszczególnych użytkowników w usłudze Office 365. Funkcja Multi-Geo jest teraz dostępna w usługach Exchange Online i OneDrive. Dowiedz się więcej


Usługa Planner ułatwia Twojemu zespołowi tworzenie nowych planów, organizowanie i przypisywanie zadań, udostępnianie plików, prowadzenie rozmów o wykonywanych czynnościach oraz informowanie o postępach w pracy. Dowiedz się więcej


Zapewniaj i kontroluj własne klucze kryptograficzne do szyfrowania danych usługi Office 365 w spoczynku w chmurze w celu spełnienia własnych potrzeb dotyczących zgodności. Kontrolujesz te klucze, więc możesz je odwołać, aby uniemożliwić odczyt swoich danych w chmurze i zainicjować usunięcie danych.


 


Usługi zarządzania prawami umożliwiają ograniczanie prawa dostępu do dokumentów i poczty e-mail. Dokumenty i pocztę można udostępnić tylko wybranej grupie użytkowników, tak aby nikt inny nie miał możliwości ich wyświetlania ani edycji, nawet gdy są wysyłane poza organizację.


Synchronizuj pocztę e-mail, kalendarz i kontakty. Uzyskuj dostęp do witryn programu SharePoint. Wyświetlaj i edytuj dokumenty pakietu Office za pomocą aplikacji Office Online, używając przeglądarki na urządzeniach z systemami Windows Phone, iOS i Android. Dowiedz się więcej


Uprość zarządzanie aplikacjami w organizacji za pomocą zasad grupy, telemetrii oraz aktywacji na komputerze udostępnionym.


Korzystając z Centrum zabezpieczeń i zgodności, możesz zapewniać zgodność z wymaganiami organizacyjnymi i chronić swoje dane w sposób inteligentny za pomocą usługi Office 365, używając zintegrowanych rozwiązań do zbierania elektronicznych materiałów dowodowych, zarządzania danymi oraz inspekcji.


Dzięki dynamicznym pulpitom nawigacyjnym i interakcyjnym raportom usługi Power BI Pro użytkownicy bez umiejętności technicznych mogą wizualizować i analizować dane z większą szybkością, wydajnością i zrozumieniem. Na interaktywnych pulpitach nawigacyjnych aplikacji Microsoft MyAnalytics udostępniane są wyniki analiz danych osobistych i organizacyjnych opartych na informacjach pochodzących z całej usługi Office 365.  Dowiedz się więcej


Uwolnij kreatywność w organizacji, stosując wyszukiwanie w całej usłudze Office 365 na podstawie spersonalizowanych analiz. Odnajduj zawartość i wiedzę za pomocą programu Microsoft Graph, korzystając ze wzorców współpracy i połączeń. Korzystaj z inteligentnego wyszukiwania w wielu środowiskach, w tym w programie SharePoint, aplikacji Delve oraz aplikacjach pakietu Office.


Stosuj elastyczne, gotowe zasady szyfrowania, takie jak Tylko szyfruj i Nie przesyłaj dalej. Czytaj wiadomości chronione w programie Outlook, gdy wiadomości wysłane do osób niebędących użytkownikami usługi Office 365 można czytać, korzystając z tożsamości Google, Yahoo lub Microsoft. Ponadto kontroluj swoje klucze szyfrowania w usłudze Azure Key Vault. Dowiedz się więcej


Twórz i edytuj dokumenty programów Word, OneNote, PowerPoint i Excel z poziomu przeglądarki. Dowiedz się więcej

 

Wszystkie plany usługi Office 365 dla firm zapewniają szereg korzyści


Niespotykana na światową skalę niezawodność produktów z rodziny Microsoft Office budzi niepokój w głowach konkurencji.


Zabezpieczenia wprowadzane z kolejnymi edycjami pakietu Office są niebawem adoptowane na całym świecie jako standard.


Twoja prywatność zawsze stanowiła dla firmy Microsoft priorytet pierwszej wagi.


Zaawansowane moduły administracyjne pakietu Office powodują, iż zarządzanie dużymi grupami użytkowników jest prawdziwą przyjemnością.


Dzięki zaawansowanemu systemowi automatycznych aktualizacji masz pewność, że w każdej chwili korzystasz z najnowszej wersji pakietu Office, która pozwala w pełni rozwinąć Twój potencjał.


Integracja z usługą active directory pozwala w bezbolesny sposób zarządzać użytkownikami pakietu Office oraz system Windows w jednym miejscu.


Nasi polsko języczni konsultanci są zawsze do Twojej dyspozycji.