Power BI Pro

Wykorzystaj możliwości danych
Łącz się z setkami źródeł danych i wizualizuj dane za pomocą pulpitów i raportów na żywo. Następnie udostępniaj szczegółowe informacje w swojej organizacji, aby pomóc przekształcić je w inteligentne działanie.

Opis produktu

Power BI Pro to rozbudowane narzędzie do gromadzenia, przetwarzania i analizowania danych. Dzięki wielu funkcjom wizualizacji oraz rozmaitym szablonom szybko i w prosty sposób, przedstawisz skomplikowane dane. Zaletą Power BI jest takie przedstawienie graficzne informacji, aby można je było szybko przyswoić. Pomaga w tym wiele funkcji np. wykresów, grafów, tabel.

Power BI Pro pozwala na:

  • wizualizację danych
  • udostępnianie plików
  • współpracę w obrębie organizacji
  • integrację zawartości z Microsoft Teams

Power BI Pro automatycznie czerpie dane z wielu innych programów, co pozwala zaoszczędzić czas na ich migracji. Wśród nich znajdują się m. in. Google Analytics, serwery SQL czy bazy danych Oracle. Power BI jest dostępny w chmurze, co daje możliwość korzystania z niego na każdym urządzeniu – komputerze, laptopie, tablecie czy smartfonie. Dzięki temu możesz w czasie rzeczywistym współpracować nad raportami z innymi użytkownikami! Każdy z Was zobaczy naniesione elementy raportu oraz poprawki. Automatyzacja pracy, ułatwiona współpraca, analiza i ciekawe raporty wesprą Twój biznes w rozwoju.

Jeśli powyższe funkcjonalności nie są wystarczające dla Twojej organizacji możesz kupić dodatek do Power BI Pro – Power BI Premium, rozwiązanie dedykowane dla dużych przedsiębiorstw i korporacji. Takie rozwiązanie doskonale się sprawdza w przypadku dużych projektów, gdyż wspiera skalowalność środowiska raportowego oraz umożliwia przechowywanie raportów w środowisku on-premise.

Opis produktu

 


Pomagaj we współpracy użytkownikom należącym do dowolnej roli. Twórz raporty ze współpracownikami i udostępniaj szczegółowe informacje innym użytkownikom usługi Power BI Pro w organizacji.

– Łącz się bezpośrednio z danymi — lokalnie lub w chmurze, z przesyłaniem strumieniowym danych w czasie rzeczywistym.
– Zadawaj pytania w języku naturalnym, a predykcyjne wizualizacje będą wyświetlane podczas wpisywania.
– Twórz własne niestandardowe wizualizacje przy użyciu otwartej struktury lub wybierz spośród ponad 100 wizualizacji utworzonych przez społeczność.
– Korzystaj z funkcji szybkiego wglądu w szczegółowe informacje, aby odkrywać wzorce predykcyjne, asocjacje i trendy ukryte w danych.


Łatwe wdrażanie i szybkie dołączanie zespołu. Usługę Power BI Pro można zintegrować z już używanymi rozwiązaniami firmy Microsoft, takimi jak usługa Office 365 oraz programy SharePoint, Excel i Teams.

– Rozpocznij w ciągu zaledwie sekund i zacznij tworzyć wizualizacje w ciągu minut dzięki znajomemu interfejsowi firmy Microsoft.
– Uzyskaj dostęp do danych przy użyciu Cortany. Usługa Power BI jest zintegrowana z Cortaną w systemie Windows 10.
– Działaj na danych przechowywanych w usłudze Azure Data Lake Storage przy użyciu usługi Power BI, jednocześnie zapewniając analizy oraz usługi AI z wykorzystaniem usług Azure Data Services.
– Implementacja jest szybsza i tańsza, ponieważ usługa Power BI Pro integruje się z istniejącymi rozwiązaniami firmy Microsoft.


Dystrybuuj szczegółowe informacji w dowolnym miejscu i czasie, na dowolnym urządzeniu, za pomocą kilku kliknięć.  Kiedy nadejdzie czas na skalowanie, dodaj elastyczność dzięki usłudze Power BI Premium.

– Twórz raporty w usłudze Power BI i rób jeszcze więcej za pomocą programu Power BI Desktop.
– Uzyskuj dostęp do usługi Power BI z dowolnego urządzenia z natywną aplikacją Power BI Mobile, aby łatwo dodawać adnotacje do raportów i zapewnić informowanie zespołu podczas podróży.
– Dystrybuuj wstępnie przygotowane pulpity nawigacyjne i raporty z organizacji lub popularnych dostawców usług, takich jak QuickBooks Online lub Salesforce.com.
– Udostępniaj elementy osobom i firmom zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji.


Zarządzaj dostępem użytkowników i zabezpieczeniami z jednego centralnego miejsca. Koniec z oddzielnymi rozwiązaniami analizy biznesowej rozproszonymi między różnym zespołami w organizacji.

– Kontroluj dostęp według użytkownika za pomocą szczegółowych informacji specyficznych dla użytkownika i zabezpieczeniom na poziomie wiersza.
– Korzystaj z chmur krajowych, aby spełnić wymogi lokalnych przepisów dotyczących dostarczania usług, rezydencji danych, dostępu i kontroli.
– Chroń dane w sposób zgodny z najsurowszymi branżowymi standardami zgodności i certyfikatami.
– Używaj wbudowanej usługi Azure Active Directory (AAD) do uwierzytelniania użytkowników oraz poświadczeń logowania usługi Power BI do uzyskiwania dostępu do danych.